Welkom Bij stichting onderwijs Combina


Onze scholen zijn herkenbaar door  ons inspirerende, Arubaanse/ Nederlandse georiënteerde  en kwalitatief sterk  onderwijs, waar ruimte is voor passie en persoonlijke aandacht.

Wij streven naar een passende opleiding voor iedere leerling.  Met inzet van moderne media en werkvormen geven wij ons onderwijs vorm. We houden rekening met individuele verschillen en achtergronden.

Op basis van samenwerking met leerlingen, ouders en externe belanghebbenden creëeren we een vernieuwende en dynamische omgeving waarin het potentieel van leerlingen zo goed mogelijk gestimuleerd wordt.Persbericht 2 april 2020

HET SCHAKEL COLLEGE WORDT IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR TOEGANKELIJKER EN START MET TWEETALIG ONDERWIJS.

Op dit moment vergt de bestrijding van het coronavirus alle aandacht. Ook scholen werken hard om hun leerlingen – op afstand – van goed onderwijs te blijven voorzien. Naast de focus op deze nieuwe dagelijkse uitdagingen en problemen, is het  voor de Minister van Onderwijs, de heer Armando R. Lampe, ook van groot belang te blijven werken aan de toekomst van het onderwijs. Hij is daarom, ook in deze moeilijke tijd, verheugd aan te kunnen kondigen dat het Schakel College vanaf 2020 een neutraal bijzondere school wordt die toegankelijker zal zijn. Ook gaat de school beginnen met tweetalig onderwijs Nederlands/Engels. De wens van de politiek voor een school op Noord kan nu gerealiseerd worden. Het Schakel College bestaat al 12 jaar en organiseert onderwijs voor mavo-havo-vwo. De school beschikt al enkele jaren over een aanwijzing van de onderwijsinspectie om Arubaanse eindexamens te mogen afnemen, heeft stabiele hoge slagingspercentages van ruim 90% en neemt al jaren deel aan de overleggen van de Arubaanse onderwijs-stakeholders.

Directeur Inge La Haye legt uit dat de stichting al lang de wens had om aan meer leerlingen haar voorzieningen en onderwijs aan te bieden. Nu is het zover!  Vanaf augustus 2020 is het Schakel College een school die voor een veel grotere groep leerlingen toegankelijk wordt. De school blijft onder het schoolbestuur van Stichting Onderwijs Combina vallen en we blijven de school op dezelfde wijze aansturen. Basisschool De Schakel blijft particulier gefinancierd.

De Arubaanse overheid stimuleert innovatief onderwijsaanbod om leerlingen meer keuze te kunnen bieden. Het onderwijsaanbod van het Schakel College sluit hier goed op aan. Het Schakel College zal zich vanaf het nieuwe schooljaar vooral focussen op de havo en het vwo. Het mavo-aanbod blijft beschikbaar voor een kleine groep leerlingen vanwege het uitgangspunt dat leerlingen binnen één systeem kunnen opstromen en afstromen. Ook blijft zo het unieke expertisecentrum waar alle onderwijscurricula samenkomen behouden.

De populatie op het Schakel College is divers, net als op alle andere scholen op het eiland. Mensen denken nog vaak aan het vroegere imago, een Nederlandse School met allemaal Nederlandse kinderen, maar dat is allang niet meer het geval. Het is inmiddels een school waar 80% van de leerlingen geboren zijn op Aruba. En dit aantal zal nu alleen maar verder toenemen, zegt La Haye.

Tweetalig Onderwijs

Het Schakel College biedt al jaren een versterkt Engels programma aan in de bovenbouw dat kan worden afgesloten met Cambridge examens. We gaan dit programma nu verder uitbreiden met een TTO (“tweetalig onderwijs’’) variant. Er is veel aandacht voor Internationale Oriëntatie. Dit houdt in dat er in meerdere lessen extra internationale onderwerpen aan bod komen. Daarnaast willen we graag dat leerlingen projectmatig gaan samenwerken met leeftijdsgenoten uit het buitenland.

We leven in een samenleving die steeds internationaler wordt en waarin talenkennis en kennis en ervaring op internationaal niveau onmisbaar zijn. We willen natuurlijk dat alle leerlingen het maximale uit zichzelf halen en ze met ons onderwijsaanbod succesvol zijn in hun vervolgopleiding en verdere carrière. Dit betekent dat je de leerlingen niet alleen kennis meegeeft, maar ook veel vaardigheden. Dat doen we in samenspraak met ouders, leerlingen en docenten.

Voor Aruba ontwikkelen we samen met de stakeholders een nieuw TTO-Aruba-model dat het beste aansluit bij de taalachtergrond van onze leerlingen. Het zal dus een andere vorm krijgen dan het TTO-model in Nederland. Het Nederlands blijft een belangrijke instructietaal op school, omdat de eindexamens van Aruba in het Nederlands moeten worden afgenomen.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor de school bestaat uit een activiteitenbijdrage en TTO-bijdrage. Daarvan worden activiteiten georganiseerd en voor TTO de extra lesmaterialen, internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en extra taalcertificaten of andere examens betaald. Daarnaast wordt boekengeld in rekening gebracht.

Aanmelding

Leerlingen kunnen zich voor alle leerjaren aanmelden. Informatie over aanmelden staat vanaf 1 april 2020 op de website www.college.schakelaruba.com. Volgende week zullen alle scholen geïnformeerd worden over de aanmeldingsprocedure. Aanmelden kan tot 1 mei 2020. Belangrijk is om te vermelden dat er voor dit eerste schooljaar een redelijk, maar geen onbeperkt aantal leerlingen geplaatst kan worden. Dus moet er rekening mee gehouden worden dat er een selectie/lotingsprocedure kan volgen. Leerlingen woonachtig in de door Censo gedefinieerde regio Noord komen in de eerste lotingsgroep.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Inge La Haye via info@schakelaruba.comTestimonials


 • “We kozen voor De Schakel omdat het een gezellige school is met veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Onze kinderen kunnen en mogen er zichzelf zijn, er wordt goed naar ze gekeken en geluisterd. Van daaruit worden ze gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen, maar ook ondersteund bij het werken aan hun leerpunten.”

  Yvette Willems, ouder basisschool
 • Wij hebben voor het Schakel College gekozen vanwege de goede aansluiting met het NLse vervolgonderwijs, maar bovenal omdat we de persoonlijke aandacht en betrokkenheid belangrijk vinden voor onze kinderen. De laagdrempeligheid en korte communicatielijnen ervaren we als zeer prettig. De kwaliteit van het onderwijs staat hoog in het vaandel, waardoor de lat nog wel eens hoog wordt gelegd. Daar staat tegenover dat het lesprogramma zo vernieuwend en inspirerend mogelijk wordt aangeboden, passend in deze tijdsgeest. Onze kinderen gaan graag naar school!

  Femke en Hans Mondria, ouders Schakel College
 • Sinds vorig schooljaar zit ik op het Schakel College. Een nieuw, modern gebouw met overal airco, heel fijn. Het is een kleine school en dus heb ik minder sociale contacten dan ik gewend was. Je moet het echter ervaren om in te zien dat dit ook een voordeel kan zijn. Ik heb zeer snel vrienden kunnen maken en de meeste zie ik ook buiten de school. Over de lessen ben ik zeer tevreden. De docenten zijn actief bezig met hun leerlingen. Het is meer dan alleen uitleg geven en nadien zelfstandig aan het werk gaan. Docenten komen automatisch naar je toe om je te begeleiden, om eventuele vragen te beantwoorden, om ondersteuning te bieden. Een troef van de school.

  Darrin Wever, 5 havo
 • "Wij zien elkaar. Dat is voor mij kenmerkend voor het werken op het Schakel College. Vanwege onze kleinschaligheid zien wij elkaar letterlijk iedere schooldag en zien wij vaak snel waar en hoe we een leerling kunnen helpen bij zijn of haar schoolprestaties. Maar het is meer dan dat. Het is meer dan je werk goed doen. Het is ook een helpende hand of een luisterend oor willen bieden aan een collega of een leerling die dat even nodig heeft. Het is samen beter willen worden."

  Lot Smilde, Docent Engels, mentor leerjaar 4 Schakel College
 • Het Schakel College is een kleine school, aan ieder kind wordt veel aandacht besteed. Ik kan altijd met al mijn vragen en opmerkingen terecht bij alle docenten. Gedurende mijn examenjaar word ik erg goed begeleid, alles gaat op een ongedwongen en prettige manier. Ik kijk terug op een mooie tijd op het Schakel College.

  Puck van der Bent, 5 havo
 • Een jaar geleden zijn we als gezin geëmigreerd naar Aruba. Wat een spannend moment. Toen onze twee dochters zich net als ik meteen thuis voelde op Basisschool de Schakel wisten wij dat we een goed besluit hadden genomen. Als groepsleerkracht ervaar ik dagelijks de professionele cultuur en betrokkenheid bij elke leerling en hoe we hier denken in oplossingen in plaats van problemen.

  Karin Smit, groepsleerkracht basisschool
 • Thijs en Anna Klaver zullen volgend jaar geen onderwijs genieten op de Schakel. We remigreren deze zomer naar Nederland. Ons moet van het hart dat we de Schakel het liefst mee zouden nemen naar Nederland. Wij vinden het een hele fijne school. Thijs en Anna genieten elke dag. Wat voelen ze zich er fijn !

  Albertine Brons , Ouder Basisschool de Schakel